Интервю в Радио София „Гласът на столицата“

Темата за качеството на въздуха в закрити помещения като домове, офиси, училища и университети беше коментирана и в ефира на Радио София. Гости в предаването „Ритъмът на столицата“ на 24-ти януари бяха Христо Атанасов, управител на компанията qnectd, инициатор на кампанията и Асен Александров, директор на 51-во СУ в София и председател на Сдружението на директорите на училища в България.

Национална информационна кампания „Знаеш ли какво дишаш?“ има за цел да повиши осведомеността и да предостави информация по този проблем и да следи качеството на въздуха чрез монтиране на сензори на определени места.

Акцент в кампанията са децата и учениците, които са сред най-уязвимите групи. Кампанията стартира в три училища и една детска градина в град Русе.

Сензорите отчитат, че още през втория учебен час няма достатъчно кислород.

Това може да причини умора и загуба на работоспособност сред хората. Кампанията има за цел да повиши осведомеността и да предостави информация, която да помогне за подобряване на качеството на въздуха в затворените помещения.

Според Христо Атанасов, ако родителите разбират значението на качеството на въздуха в затворените помещения, биха участвали във финансирането на подобни проекти, тъй като това би им струвало колкото няколко дни джобни пари за децата им.

Кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“  има за цел да повиши информираността за негативните ефекти от замърсената околна среда и да разбере колко е важно това. Сензорите, инсталирани в класните стаи, предоставят информация за микроклимата, като температура, влажност и нива на въглероден диоксид, произведени от дишането. С тези данни е възможно да се следи ситуацията толкова, колкото е необходимо. В бъдеще може да е възможно да се използват сензори за измерване на различни показатели извън сградите и да се съпоставят с качеството на въздуха вътре.

Чуйте целия разговор >>>