КАКВО И КAK ИЗМЕРВАМЕ?

Качество на въздуха в затворено помещение

БАЗОВИ ПАРАМЕТРИ

Според изследвания в затворените помещения, замърсяването на въздуха в тях е между 5 и 7 пъти по-голямо от това отвън.

Въглероден диoксид (CO2)

Дори и без наличие на външни замърсители, ако едно затворено помещение не се проветрява, само заради дишането на хората кислородът в помещението намалява, а въглеродният диоксид се увеличава. Наличието на високи нива на въглероден диоксид в помещението показва, че въздухът е застоял. А застоялият въздух създава изключително благоприятни условия за развитие и разпространение на вируси, предавани по въздушен път. Също така хората в тези помещения са по-малко фокусирани и ефективни. (когато започне да ви се доспива и да се прозявате безпричинно в затворено помещение, това често е предизвикано от недостатъчно кислород в помещението).

Влажност на въздуха

Ниската влажност на въздуха може да отключи заболявания на очите, кожата и гърлото. Тя спомага и за по-бързото разпространение на вируси като грип и дори Ковид-19.
Твърде високата влажност от друга страна обуславя повишен риск от развиване на астма и алергии. Образува излишна влага и конденз, което от своя страна предразполага към развитието на мухъл.

Температура

Освен дискомфорта, който чувстваме от това, че в помещението е или твърде топло или твърде студено, това има последствия и за здравето ни.

Твърде високата температура отнема от енергията ни и затруднява фокусирането и съня.
Твърде ниската температура подтиска имунната система и има негативен ефект върху кръвното налягане и сърдечния ритъм. Също така допълнително спомага за развитието на вируси, които причиняват респираторни инфекции.

Качество на въздуха в затворено помещение

РАЗШИРЕНИ ПАРАМЕТРИ – ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

Твърди частици (запрашаване)
Летливи Органични Съединения
Барометрично налягане

Качество на въздуха в околната среда (AQI)

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

Качеството на въздуха отвън е от изключителна важност не само за това какво дишаме, когато сме отвън, но и се отразява пряко на качеството на въздуха в затворените помещения.

Твърди частици
Въглероден моноксид
Серен диоксид
Азотен диоксид
Озон
и др.