Участници в кампанията

Средно училище „Вичо Грънчаров“

Горна Оряховица

Основно училище „Иван Вазов“

Монтана

Начално училище „Иван Вазов“

Враца

Детска градина „Единство Творчество Красота“

Враца

Средно училище „Никола Войводов“

Враца

Детска градина „Европейчета“

Враца

Основно училище „Васил Левски“

Враца

Детска градина „Зора“

Враца

Детска градина „Българче“

Враца

Начално училище „Св. Софроний Врачански“

Враца

Детска градина „Дъга“

Враца

Детска градина „Вълшебница“

Враца