Участници в кампанията

51 СУ „Елисавета Багряна”

гр. София

Училище

Качество на въздуха в затворено помещение (Базови параметри)

Спортна зала за деца „The Little Gym“

гр. София

Спортна зала за деца

Качество на въздуха в затворено помещение (Базови параметри)

Основно училище „Отец Паисий“

гр. Русе

Училище

Качество на въздуха в затворено помещение (Базови параметри)

Математическа Гимназия „Баба Тонка“

гр. Русе

Училище

Качество на въздуха в затворено помещение (Базови параметри)

Основно училище „Любен Каравелов“

гр. Русе

Училище

Качество на въздуха в затворено помещение (Базови параметри)

Детска градина „Дъга“

гр. Русе

Детска градина

Качество на въздуха в затворено помещение (Базови параметри)