КАРТА НА ВЪЗДУХА
AQI & IAQ

Една от целите на кампанията е да създадем карта на въздуха и да изследваме и покажем зависимостта между Качеството на въздуха на околната среда в непосредствена близост и качеството на въздуха вътре в самите помещения.
Този проект е част от кампанията, но за да се осъществи трябва да съберем максимално много участници и данни.