Детските игрища и замърсяването на въздуха: Защо трябва да се отдава значение на качеството на въздуха в близост до училищата

Докато децата играят – как да следим за качеството на въздуха?

Защо трябва да се отдава значение на качеството на въздуха в близост до училищата

Замърсяването на въздуха е една от основните заплахи за здравето в глобален аспект, нареждайки се до високото кръвно налягане и лошата диета.

Детските игрища са местата, където децата се забавляват, учат и развиват въображението си. Те са важна част от образователната и физическа активност на децата и имат ключова роля за тяхното здраве. Въпреки това, околната среда около детските игрища и училищата може да се окаже замърсена.

Въздействие върху здравето

Децата са най-уязвимите същества в нашето общество по отношение на замърсяването. Това е така, защото телата им растат бързо и те дишат по-големи обеми въздух спрямо телесното им тегло, отколкото възрастните. Научните изследвания показват, че замърсяването на въздуха може да доведе до респираторни заболявания, като астма и бронхит, които засягат децата по-често, отколкото възрастните. Излагането им на вредни частици, токсични газове и други замърсители може да навреди на тяхната имунна система и да повиши риска от сериозни проблеми със здравето.

Някои от основните причини, допринасящи за замърсяването около училищата:

Транспорт

Транспортът, особено превозните средства с двигатели на вътрешно горене, е един от най-големите източници на замърсяване на въздуха. Трафикът около детските игрища и училища може да предизвика значително замърсяване, особено в пиковите часове, когато има по-голямо движение.

Промишленост и заводи

Някои детски игрища и училища се намират в близост до промишлени зони или заводи. Промишлените дейности могат да отделят различни замърсители, като токсични газове и прах, които се разнасят в атмосферата и замърсяват въздуха в тези райони.

Домакинства

Печките и камините на твърдо гориво, използвани за отопление на домакинствата в студените периоди от годината, представляват източник на замърсяване на въздуха. Въглищата, дървесните пелети и други твърди горива излъчват вредни частици и газове, които могат да се разнасят в околната среда.

Какво можем да направим?

Зелените и устойчиви решения са ключът към намаляване на замърсяването на въздуха около детските игрища и училищата. Ето какво можем да направим

Разбирането на проблемите, свързани със замърсяването на въздуха, е ключова стъпка за намаляване на последиците. Образователните и местните институции, родителите и  учителите  могат да се включат в информационни кампании и обучения, които насърчават екологичната осведоменост и активното участие в предпазването на околната среда.

Използването на устойчиви транспортни средства, като велосипеди, електрически автомобили и обществен транспорт, е важна стъпка към намаляване на замърсяването.

Създаването на зелени площи и паркове в близост до детските игрища и училищата позволява на растенията да абсорбират вредните вещества и да пречистят въздуха.

Подкрепата и инвестициите във възобновяема енергия са от съществено значение за постигането на по-чист въздух и екологично устойчива общност.

Също така поставянето на сензори, измерващи качеството на въздуха в реално време, би помогнало да вземем нужните мерки, за да опазим здравето си и това на децата ни.

Замърсяването на въздуха около детските игрища и училища е комплексен проблем, който изисква обединени усилия от страна на обществото, бизнеса и правителството. Намаляването на замърсяването е от решаващо значение за гарантиране на здравословна среда за децата, за да могат те да се развиват и растат безопасно.

Системата за наблюдение на околната среда е оборудвана с най-новите IoT (Интернет на нещата) технологии. Тази високотехнологична система осигурява безпроблемно прехвърляне на данните в облак и тяхното представяне в уеб страница. Вие можете в реално време да следите и анализирате параметрите на въздушната среда около вас.

Сензорите, използвани за измерване на качеството на въздуха в затворени помещения, са умни устройства, които се грижат за вашия комфорт и здраве. Те измерват няколко ключови параметри, включително влажност, температура, ниво на въглероден диоксид (CO2), концентрация на прах, частици, алергени, озон и други потенциално вредни съединения. Този богат спектър от данни може да бъде интегриран в системи за вентилация и климатизация, което позволява на сградата да се регулира автоматично за оптимално качество на въздуха. Сензорите не само предоставят информация, но и предупреждават за необходимостта от действия като проветряване на помещенията.

Този напредък в технологиите за мониторинг има голямо значение за подобряване на качеството на въздуха в дома и офиса. Това означава по-здравословна и комфортна среда за всички.

Здравето на децата е отговорност, която носим всички. За да се присъедините към усилията за подобряване на качеството на въздуха в учебните среди, можете да се свържете с нас на телефон +359879016996 и да се включите в кампанията “Знаеш ли какво дишаш?”.