Две детски градини и едно училище в София спечелиха финансиране по проект „Чиста околна среда“ на ПУДООС

Три образователни институции в град София ще се сдобият със сензори за мониторинг на качеството на въздуха, благодарение на проект „Чиста околна среда“ на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), и със съдействие на кампанията “Знаеш ли какво дишаш?”. Одобрените бенефициенти са: ОУ „Свети Пимен Зографски“, ДГ „Радецки“ и ЦДГ „Латинка“.

Проект „Чиста околна среда“ на ПУДООС

Това е ежегодна инициатива, която се провежда успешно от 19 години. Кампанията се финансира от ПУДООС и е насочена към общини, училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие. Основната цел на кампанията е да подобри качеството на живот чрез реализацията на екологични проекти, като се акцентира върху устойчивото развитие и опазването на околната среда.

В рамките на тазгодишната кампания бяха отпуснати общо 3,5 милиона лева за финансиране на проекти с екологично насочване. Средствата са разпределени както следва: до 15 000 лева за проекти на общини и кметства, и до 7 500 лева за проекти на училища и детски градини. Проектите трябва да бъдат изпълнени до края на октомври 2023 г.

Одобрените бенефициенти в София

ОУ „Свети Пимен Зографски“, ДГ „Радецки“ и ЦДГ „Латинка“ са първите три образователни институции в София, които ще се възползват от финансирането на ПУДООС за инсталиране на сензори за мониторинг на въздуха. Тези устройства ще измерват нивата на въглероден диоксид, температурата, влажността и концентрацията на фини прахови частици в помещенията. Данните ще се използват за оптимизиране на проветряването и подобряване на вътрешната среда, което е от съществено значение за здравето и комфорта на децата.

Кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“

Ние от кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“ сме горди, че съвместно с екипите на градините и училището, успяхме да намерим начин да финансираме участието на тези институции в инициативата. Кампанията има за цел да повиши осведомеността за качеството на въздуха и да насърчи мерки за неговото подобряване. Благодарение на съвместните усилия с ПУДООС, успяваме да внедрим технологии, които правят въздуха в учебните и детските заведения по-чист и здравословен.

Инсталирането на сензори за мониторинг на въздуха в ОУ „Свети Пимен Зографски“, ДГ „Радецки“ и ЦДГ „Латинка“ е значителна стъпка напред в усилията за осигуряване на здравословна учебна среда. Тази инициатива е пример за това как чрез сътрудничество и ангажираност можем да постигнем значителни подобрения в качеството на живот на нашите деца. Ако искате и във вашата образователна институция да следите в реално време какъв въздух дишат децата и своевременно да вземате мерки за подобряване на качеството му, включете се в кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“ тук.