Как да подобрим фокуса на децата в класната стая

Подобряването на качеството на въздуха ще осигури по-здрава и успешна образователна среда за учениците

Запитвали ли сте се колко важно е качеството на въздуха в класните стаи за здравето и успеха на вашите деца? Това е една от най-честите причини за заболявания и намалена продуктивност в училище. Има няколко ключови фактори, които влияят на вътрешната среда в училищата.

Защо качеството на въздуха в училището е важно

Децата прекарват голяма част от времето си в училище, като присъстват в класните стаи до осем часа на ден. Затова е от съществено значение да осигурим чист и свеж въздух, който да им помага да се концентрират, да се чувстват комфортно и да използват най-добрите си възможности.

Какво влияе на вътрешната среда в класните стаи

Качеството на въздуха в училището се определя от различни фактори, включително местоположението на сградата, състоянието и поддръжката й, както и от замърсяващи вещества, които се образуват вътре. Например, наличието на мухъл, бактерии, алергени, частици, летливи органични съединения (ЛОС) и формалдехид може да допринесе за лошото качество на въздуха в класните стаи.

Старите училищни сгради, които често съдържат азбест, са по-податливи на проблеми с качеството на въздуха. Слаба изолация и лоша вентилационна система, особено при училища с натоварен график на заниманията, също могат да влошат вътрешната среда. Това води до недостатъчно проветряване и затруднения при контролиране на температурата и вентилацията по време на учебните часове.

Здравето и успехът на учениците зависят от вътрешната среда

Научните изследвания показват, че лошото качество на въздуха в класните стаи може да доведе до заболявания и отсъствия от училище, както и да намали способността им да запомнят, учат и участват ефективно в учебния процес. Симптоми като главоболие, гадене, умора и затруднения при концентрацията са често срещани при ученици, които прекарват много време в среди с ниско качество на въздуха.

Как да подобрим качеството на въздуха в класните стаи?

Редовното проветряване на помещенията може да помогне за промяна на въздуха и изхвърляне на замърсители. Важна роля за подобряване на вътрешната среда има и поддръжката и почистването на сградата, подобряването на изолацията и вентилационната система.

Инсталирането на сензори е една от ефективните превантивни мерки. За да следят и контролират качеството на въздуха в класните стаи, все повече училища инсталират сензори, които предоставят информация за нивата на замърсяване.

Качеството на въздуха в класните стаи има пряко въздействие върху здравето и успеха на учениците. Разбирането на проблема и предприемането на мерки за подобряване на вътрешната среда са от съществено значение за създаването на по-здрава и подпомагаща образователна среда. Подобряването на качеството на въздуха в училищата е инвестиция в бъдещето и благополучието на нашите деца.

Включете се в кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“ като препоръчате училище, с което да се свържем за инсталиране на сензори или като станете дарител за закупуване на сензори за училищата, които вече се включиха. Свържете се с нас >>>