Дизайн на класните стаи: Как качеството на въздуха влияе на учебния процес

Мислили ли сте някога за въздействието на добре проектираните класни стаи върху академичните постижения? Изследванията показват, че добрите физически характеристики на класните стаи могат значително да подобрят учебния процес.

Експерти от Университета на Салфорд, Манчестър, провеждат проучването Clever Classrooms Study през 2015 г. и установяват, че напредъка на учениците зависи и от физическите характеристики на началните училища. Изследователите откриват, че фактори като светлина, температура и качество на въздуха съставят 16% от вариациите в академичния напредък за една година, като правят анализ на 3766 ученици.

Значението на качеството на въздуха в помещенията

Учениците прекарват голяма част от времето си в закрити помещения, затова изключително важно е да разберем как влияе качеството на въздуха върху тях.

Качеството на въздуха в помещенията обикновено зависи от два фактора: замърсители, генерирани вътре в помещението, и нивата на замърсяване на въздуха около сградата. Въздухът с високи нива на замърсители в закрито помещение може да предизвика дискомфорт, както и отрицателни последици за здравето.

Доброто качество на въздуха в помещенията създава усещане за комфорт и спокойствие. Когато стаята се изпълни с чист въздух, неговото положително влияние се усеща веднага. То може дори да подобри работата на мозъка.

Проучване, проведено в 16 класни стаи, показва, че качественият въздух в помещенията подобрява учебния процес. Задачи, изпълнени от над 200 ученици, показват значително по-бързи и по-точни отговори. Учениците имат по-добра концентрация и запаметяват по-трайно, когато в стаята има добра вентилация.

Въглероден диоксид (CO2): ключов индикатор

Вече знаем, че качеството на въздуха в помещенията влияе както на здравето, така и на работата. Но кой индикатор най-добре показва качеството на въздуха в затворените помещения?

Въглеродният диоксид (CO₂)  е най-подходящият индикатор за качеството на въздуха. Той е продукт на нашето дишане и е напълно безопасен, докато не надхвърли определени стойности. Въглеродният диоксид (CO₂) се измерва в частици на милион (ppm).

Нивата на закрито се повишават в резултат на човешката дейност и могат да бъдат намалени само чрез добра вентилация. Колкото повече въглероден диоксид (CO₂) има в една стая, толкова по-голяма е вероятността да се изложите на повече замърсители.

Ниво на въглероден диоксид (CO₂) до около 1150 ppm се счита за оптимално. 1400 ppm е приемливо, но не и за продължителен период от време. Нива на въглероден диоксид (CO₂) над 1600 ppm показват ниско качество на въздуха и времето на излагане над това ниво трябва да се сведе до минимум.

Подобряване на качеството на въздуха в сградите

Има четири често използвани методи, които дизайнерите и архитектите вземат предвид при проектирането на класни стаи за осигуряване на добро качество на въздуха в помещенията:

Контролирана вентилация

Големи прозорци, в идеален случай –  с множество отвори, позволяват на хората да проветряват класните стаи ефективно. Отварящите се отгоре прозорци, разположени високо в стаята, позволяват на горещия и застоял въздух да излиза по-ефективно. 

Обем на помещението

Колкото по-голяма е класната стая, толкова по-голямо е разреждането на нивата на въглероден диоксид и замърсители. В класна стая със среден размер с обем от 181 кубически метра, 30 ученици и без вентилация – качеството на въздуха става лошо само за 30 минути.

Вентилационни системи

Когато естествената вентилация е проблемна, тя може да се подобри с въвеждането на механична вентилация, което ще осигури добър микроклимат.

Сензори за измерване на качеството на въздуха

Инсталирането на сензори за в класните стаи позволява на учителите да наблюдават качеството на въздуха в помещенията в реално време и съответно да регулират нивото на вентилация. По този начин се подобрява средата с грижа за здравето и комфорта на учениците. Учителите имат възможност в реално време да следят показателите за нивата на въглероден диоксид, температура, както и влажността 24/7 в реално време. С инсталирането на сензори за мониторинг на въздуха, учители и родители могат да са спокойни, че децата учат в  комфортна и здравословна среда.

Няма съмнение, че създаването на добър вътрешен климат трябва да бъде ключов фокус на всички проекти за модернизиране на училищата. Това ще осигури по-добри условия за учениците да учат и да се развиват, а за преподавателите да работят ефективно. 

Социалната кампания „Знаеш ли какво дишаш?“ обединява учители, родители и експерти с една обща цел – да се повиши осведомеността относно здравните рискове, свързани с липсата на проветряване и необходимостта от вкарване на свеж въздух на стаите. В тази инициатива могат да се включат институции, предприятия, училища и физически лица, като съдействат за инсталирането на сензори в класните стаи в повече български училища.