Как качеството на въздуха влияе върху психичното здраве?

Състоянието на ума зависи от редица сложно взаимодействащи помежду си фактори. Освен биологичната предразположеност, личностните особености, травматични преживявания и житейски опит, влияние върху психичното ни здраве оказва и заобикалящата  среда. Всичко в нея – от светлината и температурата до нивото на шум може да промени значително това как се чувстваме. 

По-рядко споменаван елемент обаче е качеството на въздуха. Изследвания от последните години разглеждат връзката между него и психичното здраве.

Въздухът, който бавно убива щастието ни

Обикновено свързваме замърсяването с външната среда, но много често нивата на алергени, прах, токсини и т.н. вътре в сградите могат да са до пет пъти по-високо (по данни на Американска агенция за опазване на околната среда).  Всички тези замърсители  променят по негативен начин състоянията на психиката ни. 

В изследване публикувано през 2020 г. в Psychology Today се разглежда вредния ефект на финните прахови частици върху нормалното функциониране на мозъка. Въпросните частици са резултат от индустриалните дейности, земеделието, горски пожари и влизат в затворените пространства чрез прозорците или вентилационите системи.  

Високото им съдържание във въздуха  и продължителното им вдишване  причинява възпаление в централната нервна система, което от своя страна може да увеличи риска от развитие на депресивно настроение, тревожни разстройства, биполярно разстройство и др. 

През 2023 г. учени от университетите в Оксфорд, Пекин и от Имперски колеж Лондон пък проследяват проявите на депресия и тревожност при повече от 500 хил. жители на английската столица и откриват, че тези, изложени на по-високо замърсяване на въздуха страдат от състоянията значително по-често. 

До подобно заключение стигат и изследователите от Харвард. Те подчертават връзката между депресията и замърсители на въздуха  като финните прахови частици и азотните оксиди.  

В други изследвания лошото качеството на въздуха се свързва дори със суицидност. 

Всички тези (а и много други) проучвания показват, че това какво дишаме е от съществена важност не само за физическото, но и за психичното ни здраве. Въздухът в затворените помещения не прави изключение и както вече беше споменато той често е дори по-вреден от този навън. Именно затова проследяването на нивата на замърсители в него е от значение за нас самите.

Как можем да подобрим качеството на въздуха в помещенията?

Както проблема, така и самото му решение е комплексно и изисква предприемането на различни мерки.

Пречистването на въздуха (независимо по какъв начин) е основен метод за подобряването на неговото съдържание. 

Но друг също толкова  важен компонент е проследяването на нивата на замърсителите, влажността и температурата в дадена стая. Мониторингът им се извършва чрез специални сензори, която следят всички изброени показатели в реално време и сигнализират при нужда. По този начин качеството на въздуха може да се контролира, така че  средата, в която живеем, учим и работим, да бъде оптимална.  

Сензорите MerryIoT, представени в България от Qnectd, притежавайки съвременни технологии, ни предоставят  възможността да подобрим ежедневието си като сме по-отговорни към това какво дишаме. 

Социалната кампания “Знаеш ли какво дишаш” има за цел да повиши информираността по въпроса с качеството на въздуха, като най-вече обръща внимание училищната среда и как въздуха в нея влияе на децата.  

Разберете как да се включите в кампанията, обадете се на тел. +359879016996