Как може да се осъществи превенция на разпространението на вируси в класните стаи?

Първата стъпка в контролирането на качеството на въздуха, който дишат децата ни в класните стаи е реализирана от фирмата qnectd и в частност от нейния управител Христо Атанасов. Той и партньорите му стартират кампания, по примера на Германия, целяща контрол на качеството на въздуха в класните стаи чрез специални датчици. До момента 130 устройства са инсталирани в образователни институции в град Русе, а отскоро столичното училище 52-о СУ “Елисавета Багряна” монтира 7 датчика в класните стаи на учениците в начален етап.

В интервю за Euronews, Христо Атанасов сподели какви са резултатите до момента от инсталираните устройства:

“Инициативата вече има резултати. Вижда се как учителите стават по-съзнателни, децата стават по-съзнателни. Дори самото присъствие на устройствата ги подсеща, че трябва да проветряват по-често, за да се контролират нивата на въглероден диоксид в класните стаи.”

В разговорът се включи и Марио Каменов – мениджър и експерт по безопасност и здраве:

“Това е и една много добра превенция на вируси. Освен, че децата учат там, това е и работното място на учителите. А по закон работодателят трябва да осигури благоприятни условия на труд.”

Научете какви са впечатленията на директора на 51-о СУ в град София след едноседмична експлоатация на датчиците за измерване на качествата на въздуха в класните стаи, а също така и още за кампанията “Знаеш ли какво дишаш” в целия репортаж.