Как нивата на въглероден диоксид (CO2) влияят на когнитивните способности

Изследвания доказват, че инсталирането на сензори има голямо значение за контрола на качеството на въздуха в затворени помещения 

Високите нива на въглероден диоксид (CO2) във въздуха на офисните помещения могат да окажат сериозно неблагоприятно въздействие върху когнитивните способности на хората. Според научни изследвания, излагането на високи концентрации на CO2 може да доведе до намаление на ефективността при изпълнение на сложни когнитивни задачи със съответно намаление до 50% във възможността за решаване на проблеми.

Прогнозиране на спад в когнитивните способности

Научни екипи от университетите в Колорадо Боулдър и Пенсилвания са представили прогнози, според които в следващите години способностите на хората да планират, реагират на промени и вземат решения при изложение на високи нива на CO2 ще намалеят значително. Тези прогнози са основани на наблюденията върху поведението на хората в среди с високо ниво на въглероден диоксид.

Замърсяването на въздуха оказва влияние върху всеки аспект от нашия живот, особено върху развитието на децата. То ги прави по-сънливи и по-раздразнителни, а в дългосрочен план може да има неблагоприятни последици върху тяхното невропсихологично развитие. Въпреки че не можем да видим въздуха, който дишаме, той има огромно влияние върху нас. Затова, едно от малките неща, които можем да направим, е да осигурим достатъчно проветряване. 

Фотка Георгиева, клиничен психолог в Медицински Комплекс „Доверие“ – един от първите партньори на социалната кампания „Знаеш ли какво дишаш?“, споделя „Ако научим децата си да се грижат първо за собственото си здраве, респективно и за хората около тях, да имат грижа и отношение към природата, т.е. да са активни и будни – това ще е достатъчно начало.“

За първите четири месеца на годината инициативата събра значителна обществена и бизнес подкрепа в цялата страна. Множество обществени организации, институции и бизнеси от различни сектори се ангажираха със задачата да подобрят качеството на въздуха в класните стаи. В рамките на кампанията бяха инсталирани общо 160 сензора в училища и детски градини в градовете Русе, София, Враца и Пловдив.

Отрицателното въздействие на въглеродния диоксид върху мозъчната функция

Въглеродният диоксид оказва отрицателно въздействие върху мозъчната функция чрез намаляване на абсорбирането на достатъчно кислород от мозъчните клетки. Механизмът точно как CO2 влияе върху мозъчната функция все още не е напълно разбран, но научните изследвания потвърждават негативната корелация между концентрацията на CO2 и когнитивните способности.

Експеримент на Харвардския изследователски център

През 2015 г. Харвардският изследователски център извърши експеримент с участие на 24 души в офисна среда. Участниците изпълняваха задачи през обичайния работен ден в помещения с различни нива на въглероден диоксид. Резултатите показват, че с увеличаване на концентрацията на CO2 намалява способността на участниците да вземат решения.

Прогнози за бъдещето

Прогнозите научници от университетите в Колорадо Боулдър и Пенсилвания са основани на два сценария за бъдещите емисии на въглероден диоксид. Според тези прогнози, при продължаващо увеличение на нивата на CO2 хората ще изявят спад в сложните когнитивни способности с намаление до 50% след 80 години.

Значение на контрола на въздушното качество в офисните сгради

Качеството на въздуха в затворени помещения е от изключителна важност, за да се гарантира оптимална работна среда и поддържане на когнитивните способности на служителите. Инсталирането на сензори за контрол на въздушното качество може да помогне да се открият зоните с нискокачествен въздух и да се предприемат необходимите мерки. Освен това, редовната вентилация и поддържането на ниски нива на въглероден диоксид са от съществено значение за подобряване на когнитивните способности и общото благосъстояние на хората в работната среда.

За да се поддържа оптимална работна среда, е важно да се контролира въздушното качество в офисите и да се предприемат мерки за намаляване на нивата на CO2. Социалната кампания “Знаеш ли какво дишаш?” инициира срещи и дискусии с представители на училища и бизнеса в различните градове в страната с цел повишаване осъзнатостта на хората по този наболял проблем. 

В кампанията могат да се включат институции, предприятия, училища и физически лица като съдействат за инсталирането на сензори в класните стаи в повече български училища.