Как сензорите могат да помогнат за подобряване качеството на въздуха в дома и офиса

С влошаването на качеството на въздуха в градовете и пространствата, в които живеем и работим, отговорността за мониторинг и контрол на околната среда става все по-належаща. Интернет на нещата (IoT) предоставя новаторски подход за реализиране на система за мониторинг на параметрите на околната среда. Една такава система за наблюдение със сензори може да играе критична роля в подобряването на качеството на въздуха в дома и офиса.

Как работят сензорите?

Системата за мониторинг на параметрите на околната среда използва технологията на IoT (Internet-of-things). Данните се прехвърлят от мастър контролера в облака и се представят в уеб страница. Данните могат да се следят в реално време.

Сензорите за измерване на качеството на въздуха в затворени помещения са устройства, които могат да измерват различни параметри на въздуха, като влажност, температура, въглероден диoксид (CO2), концентрацията на прах, частици, алергени, озон, азбест и други опасни вещества. Устройствата могат да бъдат свързани със системи за вентилация, отопление и климатизация, за да оптимизират работата им и да подобрят качеството на въздуха. Сензорите предоставят информация за качеството на въздуха в помещенията и сигнализират за предприемане на действия за проветряване.

Значението на сензорните решения и технологиите за мониторинг в подобряването на качеството на въздуха в офисната и домашната среда е съществено.

Като използваме сензорите, можем да наблюдаваме и контролираме важните параметри на околната среда в реално време, което ни дава възможност да реагираме бързо и да предотвратим възможни проблеми. Също така, тези технологии ни предоставят точни и релевантни данни, които ни помагат да вземаме информирани решения относно нашето здраве, продуктивност и общото благосъстояние.

Изборът на подходящи модели сензори и внедряването на системи за мониторинг са ключови елементи за постигане на ефективни резултати. Съвременните сензори, като тези от MerryIoT, представени в България от компанията qnected са отличен пример за новите технологии, които могат да подобрят качеството на въздуха в дома и офиса. Със своята технология LoRaWAN, сензорите на MerryIoT предоставят надеждна и сигурна безжична връзка, подходяща за IoT устройства. Те са интегрирани 3-в-1 сензори за CO2, температура и влажност, които предоставят в реално време данни за качеството на въздуха в помещенията. Освен това, те са снабдени с функция за неконтактно показване на качеството на въздуха чрез LED цветове и вградена бузерка за аларма при високо ниво на CO2. В съчетание със сигурната мрежа Amazon Sidewalk, която позволява свързването на милиарди устройства, сензорите на MerryIoT се явяват надеждни и иновативни решения за мониторинг и контрол на качеството на въздуха в работната среда.

Използването на сензори за мониторинг на качеството на въздуха е ключов фактор за подобряване на здравето, продуктивността и общото благосъстояние в дома и офиса.

Тези технологии ни предоставят ценни данни, които ни позволяват да предприемаме правилни решения за нашето благополучие. Времето на IoT технологиите и сензорите е настъпило, и те играят важна роля в създаването на по-чиста и здравословна среда за всички нас.

Информационната кампания „Знаеш ли какво дишаш?“ има за цел да повиши информираността относно рисковете за здравето от замърсения въздух.

Нашата мисия е да възбудим обществени дискусии с участието на родители, учители и експерти, както и да предоставим първите стъпки към решението на проблема. Разберете как да се включите в кампанията, обадете се на тел. +359879016996