ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Видин вече е част от кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“

Наскоро имахме удоволствието да се запознаем с прекрасния екип на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ от град Видин. В стремежа към създаване на по-чиста и здравословна среда за учениците, те решиха да ни се доверят и да подкрепят кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“.

Повече за ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“

Професионална гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” гр. Видин е мярка за качествено професионално образование, съответстващо на международните стандарти.
Тяхната мисия е да се утвърдят, като най-големия професионален учебен център в Северозападен регион, който предлага възможности както за обучение на ученици, така и за учене през целия живот. 

Ключовата дума за тях е качество

Богатата материална база, с която разполагат, гарантира успешна професионална подготовка. Полагат целенасочени усилия за развитие на условията за спорт и отдих в училище. 

Защо избраха да се включат в кампанията?

Осъзнавайки, че качествено професионално обучение не се постига без здрави ученици, и че качеството на въздуха играе особено важна роля за това, екипът на училището реши да ни се довери и да ни подкрепи. Те разбират, че поради активността на децата, нивата на CO2, температурата и влажността трябва да бъдат поддържани в определени норми.

Кампанията, „Знаеш ли какво дишаш?“ има за цел да се справи с критичния проблем с качеството на въздуха в затворени помещения и неговото въздействие върху здравето и работоспособността на учениците и техните преподаватели. 

Благодарим на невероятния екип на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, които ни се довериха за нещо толкова важно, като поддържането на идеални условия за обучение на техните млади възпитаници!.

А всеки, който иска да стане част от кампанията, може да се свърже нас чрез нашата контактна форма.