Пловдив

Пловдив ще е четвъртият град, част от кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“

Кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“ вече привлича вниманието на обществото и на партньори от различни сектори. След София, Русе и Враца, Пловдив ще бъде четвъртият град, включен в кампанията, като събитието ще се проведе на 30-ти март.

Събитието се провежда с подкрепата на Община Пловдив.

Участие в дискусията ще вземат зам. директорът на РЗИ Пловдив д-р Мариана Паунова Наумова-Щърбова, представители от Дирекция „Екология и управление на отпадъците” и началникът на Отдел „Образование“ Донка Щилянова. Поканени са директори на училища и детски градини.

Кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“ има за цел да повиши осведомеността на учениците, учителите и родителите относно значението на здравословната среда за обучение и да ги ангажира в усилията за подобряване на качеството на въздуха. Това може да се постигне чрез проветряване на учебните помещения, инсталиране на сензори и други мерки.

Кампанията предоставя полезна информация относно рисковете, свързани с ниското качество на въздуха, и показва какво можем да направим, за да подобрим ситуацията.

Ръководствата на училищата търсят финансова подкрепа за инсталиране на сензори, а компании от различни бизнес сектори са започнали да заявяват желанието си за дарения в различните градове.

Кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“ ще продължи да инициира дискусии в големите областни градове в страната всеки месец, с цел да се повиши осведомеността и да се предложат решения за подобряване на качеството на въздуха в училищата. Това е важно не само за здравето на учениците и учителите, но и за качеството на живот на всички, които живеят и работят в близост до училищата.

Качественият въздух може да подпомогне имунната система на организма и да намали риска от разпространение на вируса. Затова социалната информационна кампания има значение  не само за училищата, но и за обществото като цяло. Тя ни призовава да обърнем внимание на качеството на въздуха, който дишаме всеки ден, и да работим за неговото подобряване.

Проветряването на учебните помещения е важен фактор за здравословната среда за обучение, и кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“ е стъпка в правилната посока за подобряване на качеството на въздуха в училищата.

Снимка: visitplovdiv

Разберете как да се включите в социалната кампания „Знаеш ли какво дишаш?“