Повишената продуктивност е резултат и от качеството на въздуха в помещението

В рамките на социалната кампания „Знаеш ли какво дишаш?“ се проведе уебинар на тема: „Как влияе въздухът в затворените помещения върху продуктивността и здравето ни?“

Водещи експерти и представители на бизнеса се включиха в онлайн дискусия, организиран от партньорите в социалната кампания „Знаеш ли какво дишаш?“. Целта на събитието беше да се обърне внимание върху влиянието на въздуха в затворените помещения върху продуктивността и здравето. Бяха представи последните проучвания на международни изследователски екипи за въздействието на нивата на температура, влага и въглероден диoксид (CO2).

Лектори бяха инициаторът на кампанията за чист въздух в класните стаи Христо Атанасов, изп. директор на QNECTD, Мария Титопулу, доктор по социална медицина и заместник-управител на компанията за здраве и безопасност ЛОТ-КОНСУЛТ и Фотка Георгиева, клиничен психолог в Медицински комплекс „Доверие“. Те представиха различни аспекти на проблема и предложиха иновативни решения за повишаване на продуктивността, ефективността и фокуса на служителите в офиса, студентите и учениците.

Мария Титопулу се фокусира върху микроклимата, който пряко влияе на нашата работоспособност и състояние. Той може да бъде повлиян от различни фактори, сред които са температура, влажност и скорост на движение на въздуха. Има различни видове микроклимат – променлив, преохлаждащ, прегряващ и комфортен. Тя подчерта и важността на правилната температура във вътрешното помещение и разграничи различните температурни условия, които са предпочитани за работа, учене, почивка и други. Проучвания показват, че по-често високите температури в затворените помещения създават проблем за нашето здравословно състояние, спрямо по-ниските температури.

Последните изследвания показват възможното увеличение на нивата на въглероден диоксид в бъдеще, а това може да намали когнитивните способности при сложни задачи с до 50%, това подчерта психологът Фотка Георгиева. Тя обърна внимание на това, че вредните вещества въздействат върху мозъка и могат да намалят способността за вземане на решения и реакция. „Поддържането на подходяща вентилация и топлинен комфорт в класните стаи може значително да подобри академичните постижения на учениците“, подчерта тя.

Едно от решенията, които бяха представени на уебинара е поставянето на датчици в затворените помещения, които в реално време измерват нивата на влажност, температура и въглероден диоксид (CO2). Устройствата предупреждават при превишаване на нормите. Това позволява да се предприемат незабавни мерки за подобряване на качеството на въздуха.

Уебинарът привлече голям интерес сред представители на различни бизнес сфери и организации. Повдигнатите въпроси и дискусии се фокусираха върху решаващата роля  на факторите на средата и предотвратяването на неблагоприятни здравни последици и върху нервно-психическото развитие на децата. „Чистата среда е нещо, от което се нуждаем всички, за да процъфтяваме и да развиваме пълния си потенциал“, сподели Фотка Георгиева. Офисите и работните помещения също бяха сред обсъжданите теми. Все повече бизнесът фокусира усилия за повишаване благосъстоянието на служителите, подобряване на качеството на въздуха в офисите и повишаване продуктивността. Необходимо е да се предприемат действия за превантивни мерки и създаване на култура още в най-ранна възраст за внимание върху качеството на въздуха, който дишаме. Социалната кампания “Знаеш ли какво дишаш?” насочва усилията именно в дискусии с учители и представители на местната власт в различни градове в страната. Целта е да бъде привлечено общественото внимание и да се вземат необходимите мерки за чист въздух в класните стаи. В кампанията се включват дарители от различни градове, които подпомагат инсталирането на сензори в училищата.