Въглероден диоксид, Влажност на въздуха и Температура – ключови фактори за здравословна среда в класните стаи

Защо качеството на въздуха в класните стаи е толкова важно за успеха на учениците?

Сигурно сте се запитвали защо някои ученици отклоняват вниманието си и губят концентрация по време на часовете. Има много фактори, които могат да влияят върху успеха на учениците, а един от тях е качеството на въздуха около тях.

През последните години, въпросът за качеството на въздуха в класните стаи стана особено важен. Лошото качество на въздуха в закритите помещения може да ускори разпространението на заболявания сред учениците, а последните изследвания показват, че може да оказва влияние и върху ефективността на учебния процес.

Температура: Повече от едно число

Първият фактор, който играе важна роля за здравословната среда в класните стаи, е температурата. Въпреки че може да ни се струва, че дори най-малките промени в температурата на класната стая не са от значение, изследванията показват, че те имат сериозни последици върху успеха на учениците.

Учени от Харвардския университет и Университета в Лос Анджелис проучват въздействието на кумулативната температура върху успеха на 10 милиона ученици, явили се на тест за прием в университета. Наблюденията показват, че увеличение с 0,556 ° C (1°F) на температурата в топла класна среда води до намаление от 1% в успеха на учениците. С постепенното повишаване на температурата, успехът им се намалява постепенно. Тези резултати съвпадат с други проучвания, които показват, че високите температури могат да влошат двигателните умения и когнитивните способности на човек.

Същото се отнася и за ситуации с ниски температури. Отделно изследване в Нов Южен Уелс показва, че резкият спад на температурата, води до намаление с 1,2% в успеха на учениците. Според учените тази промяна се дължи на факта, че учениците внезапно се изправят пред условия, за които организмът им не е подготвен.

Влажност: Въздействие върху учениците

Влажността на въздуха е вторият важен фактор, който оказва влияние върху успеха и здравето на учениците в класните стаи. В едно изследване, проведено през 2021 г., група студенти са били помолени да изпълнят упражнения в различни помещения с различни нива на влажност. Резултатите показват, че ако влажността се отклони от идеалната стойност, която е 40% и бъде намалена до 20% или обратно – да се повиши до 60%, учениците започват да се чувстват неудобно и разсеяни. В същото време при учениците в стая с константни нива на влажност от 40%, нивото им на разсейване намалява с 61,1%, умората им намалява с 23,3%, а скоростта на четене с 12,2%. Много хора асоциират по-висока скорост на четене с по-добър успех, но в действителност това не е винаги така. Експерти отбелязват, че „бързото четене“ често води до намалена точност и разбиране. Резултатите от изследването потвърждават тези наблюдения. При влажност от 20%, скоростта на четене на учениците може да се увеличи с няколко думи в минута, но точността им се намалява с 1,44%. При влажност от 60%, скоростта също се увеличава, но точността пада с 0,52%.

Промените във влажността са свързани и с проява на симптоми на астма. При повишени или намалени стойности на влажност се получават оплаквания от затруднено или свистящо дишане, суха кашлица и болки в гърдите.

Въглероден диоксид (CO2): Дишайте с внимание

Въглеродният диоксид (CO2) е един от най-общите газове, който е продукт на нашето дишане и други естествени процеси. При ниски нива той е безопасен за вдишване, но когато надхвърли определени стойности, започва да влияе на концентрацията и здравето на учениците.

В типична класна стая нивото на CO2 е около 400 до 1000 частици на милион (ppm), в зависимост от вентилацията и степента на запълване на стаята. Напълно запълнена стая с недостатъчна вентилация задържа CO2 в затвореното пространство и повишава нивото му. След надхвърляне на 1000 ppm, учениците започват да се чувстват сънливи и изпитват други странични ефекти като намалена концентрация и увеличен сърдечен ритъм.

Изследване, проведено през 2016 г., показа, че в стаи с повишени нива на CO2, когнитивните способности на учениците значително намаляват. Например, в стаи, където средната концентрация на CO2 се поддържа на 1400 ppm, успехът спада с 50%. Задачи като събиране, изваждане и обработка на нова информация стават по-трудни. Резултатите показват, че само увеличаването на CO2 с 400 ppm може да намали успеха с поне 21%.

Успехът е свързан с високо качество на въздуха в класните стаи

Значението на висококачествения въздух в класните стаи остава недооценен. Подобрената вентилация, инсталирането на сензори за проследяване на качеството на въздуха в реално време и регулярната поддръжка на системите за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) са от съществено значение за осигуряване на оптимални условия за учене.

Предприемането на действия за подобряване на въздушното качество в класните стаи може да помогне за намаляване на риска от разпространение на вируси и инфекции.

Именно това осъзнаване доведе до инициирането на кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“. Тя  която има за цел да повиши осведомеността на училищата, учениците и родителите за значението на качеството на въздуха и да насърчи предприемането на конкретни действия за подобряване на средата за учене.

Качеството на въздуха в класните стаи е от съществено значение за здравето и успеха на учениците. Температурата, влажността и нивата на CO2 имат пряко влияние върху концентрацията, когнитивните функции и общото благополучие на учениците. Инсталирането на сензори за мониторинг в реално време, както и подкрепата на кампании като „Знаеш ли какво дишаш?“, са важни стъпки към създаването на оптимални условия за обучение и развитие.

Включете се в кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“ и да помогнете за подобряването на качеството на въздуха в класните стаи на повече български училища. Ако желаете да научите повече, свържете се с нас на +359 879 016 996. Заедно можем да направим промяна и да създадем по-здравословна и подпомагаща среда за нашите ученици.