Връзката между застоялия въздух и разпространението на вируси

Въздушният поток в закритите помещения играе важна роля в разпространението на вируси.

Когато хората дишат, говорят, кашлят или кихат, те освобождават микроскопични капчици, наречени аерозоли, които съдържат вирусни частици.

Аерозолите могат да останат във въздуха продължително време, особено ако помещението е затворено и лошо вентилирано. Въздушният поток може да носи тези аерозоли с вирус в тях от заразения до всички здрави хора в това помещение, което може да доведе до предаване на вируса.

В списание Science  учени и инженери посочват, че докато правителствата имат разпоредби относно безопасността на храните, канализацията и питейната вода, има много по-малко регулиране, когато става въпрос за патогени във въздуха.

Проф. Кат Ноукс, инженер по околна среда в университета в Лийдс, каза: „Качеството на въздуха е невидимо за нас, така че го пренебрегваме, но то ни влияе ден след ден, пренасяйки респираторни заболявания, което влияе върху вероятността хората да се заразят…… разпространението на инфекция обикновено не е приоритет при проектирането на сградата.“

При недостатъчна вентилация и засилен въздушен поток аерозолите се концентрират в помещението, което увеличава рискът от предаване на вируса между хората. Повечето хора в закрито пространство, малкото разстояние между тях и дългата продължителност на престоя им водят до по-голяма вероятност за предаване на вируса.

Глобалната епидемия от коронавирусна болест 2019 (COVID-19), причинена от тежък остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2), започна в края на 2019 г. и беше обявена за пандемия от СЗО през март 2020 г. Към октомври 2022 г. има повече от 600 милиона случая и над 6,5 милиона смъртни случая, приписани на COVID-19. SARS-CoV-2 се предава до голяма степен чрез вдишване на натоварени с вируси респираторни капчици, излъчвани в различни размери и диапазон при дишане, говорене, кихане, кашляне, като някои остават във въздуха за продължителни периоди от време

Затова е важно да се поддържа добра вентилация в закрити помещения, посредством отваряне на прозорци, вентилационни системи или природни вентилационни отвори, за да се намали концентрацията на въздушните аерозоли. Поддържането на добро качество на въздуха може да намали риска от различни заболявания, включително и вирусни инфекции. Ето някои начини, по които това може да се постигне:

1. Вентилация: Уверете се, че помещенията, в които прекарвате време, са добре проветрени. Отваряйте прозорците или използвайте вентилационни системи, които вкарват свеж въздух. Това помага да се премахват или разреждат въздушните аерозоли, включително и вирусите.

Устройствата за пречистване на въздуха не са заместител на добрата вентилация, но когато не е възможно да се поддържа добра вентилация, устройствата за пречистване на въздуха, използващи HEPA филтри или UV технологии, могат да бъдат полезна алтернатива за намаляване на предаването на вируси по въздуха. Нещата, които трябва да имате предвид, когато използвате устройства за пречистване на въздуха, включват дали устройството ще бъде подходящо за размера на района и други фактори, като шум и поддръжка. 

2. Филтриране: Инсталирането на подходящи въздушни филтри може да помогне да се задържат частици от въздуха, включително вирусни частици. Високоефективните филтри на въздушни системи могат да бъдат полезни за задържане на тези частици и ефективно подобряват качеството на въздуха.

Доказано е, че подходящата вентилация и добрите системи за филтриране на въздуха, намаляват вирусния товар в закрити помещения, намалявайки вероятността от инфекции. (Zhao et al., 2020). Проучване твърди, че SARS-CoV-2 напр. е широко разпространен във въздуха с разстояние на предаване от цели четири метра. (Liu and Ning, 2020). От друга страна, Gorbunov (2020) съобщава, че аерозолните частици, генерирани от кашлица и кихане, могат да пътуват до над 30 m при определени атмосферни условия. За да се контролира ефективно предаването на вируса по въздушно-капков път, СЗО препоръчва помещенията да бъдат оборудвани с подходящи вентилационни системи, които осигуряват поне 288 m3 h–1 вентилационна скорост на човек (WHO, 2009).

3. Влажност: Поддържането на оптимални нива на влажност в помещенията може да помогне за намаляване на разпространението на вирусни аерозоли. Това се дължи на факта, че по-ниски нива на влажност могат да направят аерозолите по-стабилни и да увеличат вероятността да се разпространяват.

4. Чистота: Редовното почистване на повърхностите в помещенията може да помогне за премахване на евентуално замърсители от въздуха, включително и вируси, които могат да са се освободили от заразени хора.

Всички тези мерки за подобряване на качеството на въздуха, в комбинация с често измиване на ръце, могат да помогнат за намаляване на риска от разпространение на инфекции, включително вирусни такива.

В заключение, въздушният поток и лошата вентилация в закрити помещения могат да играят роля в разпространението на вируси. Поддържането на добра вентилация и взимането на превантивни мерки може да помогне за намаляване на риска от предаване на вируса.

Социалната информационна кампания „Знаеш ли какво дишаш?“ има за цел да повиши осведомеността и да мобилизира общественото внимание за проблема с лошото качество на въздуха в затворените помещения. Всеки може да допринесе, като предприеме малки действия за намаляване на замърсяването във вътрешната среда и подкрепи инициативи за подобряване на учебните условия и условията на труд.

Включете се в кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“ като препоръчате училище, офис или фабрика, с които да се свържем за инсталиране на сензори или като станете дарител за закупуване на сензори за училищата, които вече се включиха. Свържете се с нас >>>

Източници:

Aerosol and Air Quality Research (AAQR) https://aaqr.org/articles/aaqr-21-08-covid2-0213

GVN ( GVN.org ) – световна мрежа от вирусолози и лекари https://gvn.org/improving-ventilation-and-filtration-for-public-health/

GOV.UK https://www.gov.uk/guidance/ventilation-to-reduce-the-spread-of-respiratory-infections-including-covid-19

AirQualityNews https://airqualitynews.com/indoor/indoor-air-quality-needs-addressing-to-prevent-virus-spread/