Социалната кауза като стратегия за развитие на бизнеса: Защо социалната отговорност е ключът към успеха

Христо Атанасов, предприемач и визионер на кампанията „Знаеш ли какво дишаш“ бе гост в подкаста „Парите на предприемачите“ на консултантската компания CONSENDO.  В разговора той сподели защо решава да включи социално отговорната кауза в стратегията си за развитие на бизнеса.

Социалните кампании не само че допринасят за решаването на социални проблеми, но могат да бъдат и мощен инструмент за развитие на бизнеса. Когато компанията се ангажира със социално отговорни дейности, тя не само улеснява достъпа до ресурси, но и създава възможности за развитие на нови пазари.

Като пример може да се посочат компаниите, които насочват своите ресурси за борба с определени социални проблеми, които в крайна сметка създават нови възможности за развитие на бизнеса. В резултат на това, бизнесът може да получи подкрепа от обществеността и да укрепи своето място на пазара.

По този начин, социалните кампании са един вид „win-win“ сделка, която не само дава възможност за решаване на социални проблеми, но и създава нови възможности за развитие на бизнеса. Те създават възможности за повишаване на удовлетвореността на служителите, подобряване на общественото мнение за компанията и създаване на положителна имидж на марката.

Кампанията „Знаеш ли какво дишаш“ е инициатива, която има за цел да подобри качеството на въздуха в учебните заведения и да привлече вниманието на обществото към този проблем. В градовете вече има инсталирани сензори в класните стаи, които мерят качеството на въздуха и предоставят информация за неговото ниво. Кампанията ще продължи да инициира дискусии в големите областни градове в страната всеки месец, с цел да се предложат решения за подобряване на качеството на въздуха в училищата.

Кампанията „Знаеш ли какво дишаш“ не само призовава обществото да обърне внимание на качеството на въздуха в училищата, но и обединява бизнеси, които да я припознаят за своя кауза.

Компаниите могат да се включат като закупят сензори за инсталиране в училищата в различни градове в страната.

Това е един от начините, по които бизнесите могат да се ангажират със социално отговорни дейности и да имат позитивно въздействие върху обществото. И когато компаниите се ангажират с тези каузи, те не само помагат на обществото, но и на своето бизнес развитие, като укрепват своето място на пазара и създават нови възможности за растеж и развитие. В крайна сметка, социалната отговорност може да бъде ключът към успеха на всяка компания, която иска да се отличи на пазара и да има положително въздействие върху обществото.

Свържете се с нас, за да разберете как да станете част от кампанията >>>