Защо високите нива на въглероден диоксид са опасни

Въглеродният диоксид (CO2) е газ, който е неизбежна част от нашия атмосферен състав. Важността на въглеродния диоксид е неоспорима. Той играе ключова роля в регулирането на температурата на земята чрез ефекта на парниковия газ.

Когато слънчевите лъчи достигнат повърхността на земната повърхност, част от тях се отразяват обратно в космоса, а част от тях се абсорбира от планетата. Натрупването на висока концентрация от този газ може да има сериозен ефект върху околната среда и здравето на хората. Въглеродният диоксид затваря топлинната енергия в атмосферата, предотвратявайки я да се изгуби напълно. Този процес помага да се поддържа подходяща температура за живота на земята.

Отрицателен ефект от въглеродния диоксид е засилването на ефекта на парниковия газ, което може да доведе до изменение на климата. Високите концентрации на въглероден диоксид предизвикват повишаване на температурата на земята, топене на ледниците. Това може да доведе до наводнения, екстремни метеорологични явления и нарушаване на екосистемите.

Увеличаването на въглеродния диоксид в атмосферата има пряко въздействие върху качеството на въздуха. Кислородът е жизнено важен за функционирането на нашите клетки и тъкани. Когато нивата на въглероден диоксид се увеличат, това може да доведе до намаляване на концентрацията на кислород във въздуха. Човешкото здраве може да бъде сериозно увредено, като симптомите варират от умора и главоболие до сериозни здравословни проблеми.

Множество организации измерват нивото на въглеродния диоксид, като по този начин се стремят да поддържат високо нивото на осведоменост. При повишаване на стойностите, се предприемат необходими действия за ограничаване на негативните последствия. Мерките, които е добре да бъдат предприети за затворени помещения, са например инсталирането на сензори, които да уведомят при увеличение нивото на въглероден диоксид. Наличието на високи нива на въглероден диоксид в помещението показва, че въздухът е застоял. А застоялият въздух създава изключително благоприятни условия за развитие и разпространение на вируси, предавани по въздушен път.

Кампанията „Знаеш ли какво дишаш“ обединява усилията на институции, граждански организации, за да проследи качеството на въздуха в затворени помещения с повече хора – класни стаи в училищата, детските градини и офисите. Количеството на твърди частици като запрашаване се увеличава, температурата на помещението се повишава, както и влажността на въздуха. Постепенно кислородът намалява и се достига до повишение на нивата на въглеродния диоксид. Качеството на въздуха в затворените помещения трябва да бъде приоритет, за да влияе благоприятно на здравословното състояние на хората. 

Високите нива на въглеродния диоксид в атмосферата са опасни заради изменението на климата и влошаването на качеството на въздуха, който дишаме. Негативното влияние върху околната среда и човешкото здраве фокусира вниманието върху емисиите на CO2 и възможността за запазване на баланса. Опазването на правилните граници на въглеродния диоксид в атмосферата е от съществено значение за бъдещето на нашата планета и здравето на хората. Всяка стъпка към намаляване на емисиите на този газ може да помогне за повишаване на качеството на живота и опазване на природата.

Информационната кампания „Знаеш ли какво дишаш?“ има за цел да повиши информираността относно рисковете за здравето от замърсения въздух.

Нашата мисия е да възбудим обществени дискусии с цел подобряване на качеството на въздуха в учебните среди с участието на родители, учители и експерти, както и да предоставим първите стъпки към решението на проблема. Разберете как да се включите в кампанията, обадете се на тел. +359879016996