Как влияе качеството на въздуха в затворени помещения върху нашата ефективност?

Един от основните показатели за това дали дадено помещение е добре проветрено, е нивото на въглеродния диоксид (CO2). Заедно с отчитане на нивата на температура и влажност в помещението, се формира ясна представа за качеството на микроклимата. Редица проучвания и тестове показват какво е значението на тези показатели и как нивата им влияят на продуктивността и здравето ни.

Крис Карнаускас и колегите му от University of Colorado Boulder разработват модел на връзката между нивата на CO2 на закрито и въздействието му върху човешкото познание. Въпреки че са налице противоречиви констатации и са необходими много повече изследвания по темата, редица проучвания показват, че когнитивните дейности на високо ниво като вземане на решения и планиране са особено податливи на увеличаване на концентрациите на CO2.

Според авторите на проучването, концентрациите от 1400 ppm на CO2 могат да намалят основната ни способност за вземане на решения с 25 % и сложното стратегическо мислене с около 50 %.

Удивително е колко високи са нивата на CO2 в затворени пространства. Засяга всички – от малки деца, натъпкани в класните стаи, до учени, бизнесмени и вземащи решения до обикновени хора в къщите и апартаментите си.“

Крис Карнаускас, сътрудник на CIRES, асоцииран професор, CU Boulder

Според проучване от медицински унивеситети и изследователи, увеличаването на нивата на CO2 на закрито с 400 ppm би довело до намаляване на когнитивното функциониране с 21%. В класни стаи, които не разполагат с добра вентилация, нива на CO2 бързо могат да достигнат до 3000ppm.

В резултатите от проведени тестовете, може да се види влиянието на високите концентрации на CO2 върху конкретни функции като базови и приложни дейности, разбиране на задачи, проява на инициатива, търсене и използване на информация, стратегия и логическо мислене.

На графиката се вижда сериозния спад в базовата активност, инициативността, изпозлването на информацията и стратегическото мислене.

Резултатите от сензорите поставени в над 20 училища в Русе, София, Пловдив и Враца са много показателни за качеството на въздуха в стаите на децата ни. На графиката можем да видим, че за много кратко време нива на CO2 достигат над 2000 ppm, а в някои помещения и много повече.

Начините за поддържане на добра среда в затворените помещения са много и различни. Последните години изключително много се набляга на енергийната ефективност на сградите, но се пропуска влиянието на тези подобрения върху проветреността на помещенията. Затова е изключително важно да сме наясно с това какво е качеството на въздуха там, където прекарваме 80-90% от времето си. Имайки тази информация можем лесно да влияем на показателите. Решенията са от най-лесните – регулярно отваряне на прозорците, до по-комплексни, като изграждане на вентилационни системи, и дори автоматизирането им на база на показателите за качество на въздуха. Първата стъпка обаче винаги е да осъзнаем, че имаме проблем, за да започнем да търсим най-доброто решение за отстраняването му.