Математическа Гимназия „Баба Тонка“

Математическата гимназия е едно от първите училища, в които бяха инсталирани датчиците за отчитане на качество на въздуха.

Сензорите са поставени в 38 помещения в сградата на училището и предават текущо на всеки 30 мин нивото на въглероден диоксид (CO2), температура и влажност.

Директорът и учители в гимназията могат дистанционно във всеки момент да наблюдават нивата на параметрите, които показват какво е качеството на въздуха в помещенията.

Според директорът на училището Галя Бобева, наличието на информация за състоянието на въздуха в стаите още през първия месец е довело до промяна в навиците на учители и ученици. Стаите се проветряват по-редовно, и всички са по-съзнателни относно условията, в които се провеждат учебните занятия.