Основно училище „Отец Паисий“

Основно училище „Отец Паисий“ се включи в кампанията в края на 2022 година с поставянето на 34 устройства за отчитане на качеството на въздуха. Сензорите са поставени във всички стаи, в които се провеждат учебни занятия.

Устройствата предават текущо на всеки 30 мин нивото на въглероден диоксид (CO2), температура и влажност.

За текущото наблюдение на показателите са създадени табла, както на етажите, така и на всяко отделно помещение. Достъп до таблата имат директорът и всички учители в гимназията, като те могат дистанционно във всеки момент да наблюдават нивата на параметрите, които показват какво е качеството на въздуха в помещенията.