Как влияят високите нива на въглероден диоксид в затворени помещения върху нашата ефективност?

За да разберем защо е важно да следим нивата на въглеродния диоксид (CO2) в затворени помещения, първо трябва да видим какви са ефектите на CO2 върху пълноценното функциониране и когнитивните способности на хората.

Постоянният приток на свеж и чист въздух е от съществена важност за ефективното и ползотворно протичане на деня както за нашите деца, така и за нас самите.

Регулярното проветряване осигурява среда, в която деца и възрастни се чувстват бодри и добре фокусирани, и по този начин са много по-ефективни в процеса на работа и усвояване на нови знания.

Какви са препоръчителните нива на CO2 ?

За здравословни се считат нива на CO2 под 1000 ppm (частици на милион) при средни нива на открито до около 400 ppm. Средните нива на CO2 в добре проветрени затворени помещения варират между 420 и 1000. При покачване на нивата на CO2 над 1000 ppm, хората могат да изпитат леки симптоми като сънливост, загуба на концентрация, повишена пулс и затруднено дишане. Това може да създаде проблеми най-вече в училищата, тъй като учениците се нуждаят от повишена концентрация и внимание, за да успеят да разберат и научат новата информация, която получават. Не по-малко важно е това и за всички работещи в офиси и затворени помещения.

Как повишаването на нивата на CO2 влияе върху нашата ефективност?

Покачване на нивата на CO2 над 2000 ppm вече може да причини значителен дискомфорт, също така да попречи на учениците да се представят оптимално в клас и да попречи на развитието на техните когнитивни резултати в дългосрочен план. Симптомите включват гадене, лоша концентрация и чувство на задушаване в допълнение към споменатите по-горе негативни ефекти.

Трябва да се вземе предвид, че наличието на над 20 ученици и учители в затворена класна стая естествено повишава нивата на CO2 и не са рядко срещани нива на CO2 над 3000 ppm. Това показват и редица измервания на поставени вече в различни училища в България сензори.

Какво показват научните изследвания?

Редица изследвания за връзката между резултатите от когнитивната функция и нивата на CO2 показват доказателства за това, че продължителното излагане на високи нива на въглероден диоксид намалява способността на децата да се представят оптимално в училище. Според проучване от медицински унивеситети и изследователи, увеличаването на нивата на CO2 на закрито с 400 ppm би довело до намаляване на когнитивното функциониране с 21%. В класни стаи, които не разполагат с добра вентилация, нива на CO2 бързо могат да достигнат до 3000ppm.

При толкова високи нива на CO2 учениците могат да изпитат до 80% намаление на когнитивните функции. Това прави почти невъзможно класната стая да е оптимална учебна среда за учениците без непрекъснато проветряване на класните стаи.

В резултатите от проведени тестовете, много ясно може да се види влиянието на високите концентрации на CO2 върху конкретни функции като базови и приложни дейности, разбиране на задачи, проява на инициатива, търсене и използване на информация, стратегия и логическо мислене.

На графиката ясно се вижда сериозния спад в базовата активност, инициативността, изпозлването на информацията и стратегическото мислене.

Вижда се също така, че действията на фокусирана активност се подобряват. Фокусираната дейност е важна за цялостната производителност, но високите нива на фокус при условия, които не са критични, може да показват „свръхконцентрация“. Изследвания показват, че лица, които изпитват затруднения във функционирането [напр., лица с леки до умерени наранявания на главата (Satish et al. 2008), лица под влияние на алкохол (Streufert et al. 1993) и лица, страдащи от алергичен ринит (Satish et al. 2004) са склонни да се фокусират силно върху по-малките детайли за сметка на голямата картина.

Редица проучвания и тестове са проведени за установяване на ефекта на високите концентрации на CO2 върху концентрацията и вземането на решения. Проучване в Харвард също установява, че недобре проветрените помещения могат да повлияят неблагоприятно на когнитивните резултати на хората.

Изследователите са провели опити с хората в помещения с добра проветреност и в такива с недобра вентилация и високи концентрации на CO2 . Участниците не са били информирани за тестовете. Констатациите показват, че вътрешната среда, в която много хора работят ежедневно, може да повлияе неблагоприятно на когнитивната функция. Обратно на това, подобреното качество на въздуха може значително да повиши ефективността на когнитивната функция.

Как да се справим с тази ситуация?

Начините за поддържане на добра среда в затворените помещения са много и различни. Последните години изключително много се набляга на енергийната ефективност на сградите, но се пропуска влиянието на тези подобрения върху проветреността на помещенията. Затова е изключително важно да сме наясно с това какво е качеството на въздуха там, където прекарваме 80-90% от времето си. Имайки тази информация можем лесно да влияем на показателите. Решенията са от най-лесните – регулярно отваряне на прозорците, до по-комплексни, като изграждане на вентилационни системи, и дори автоматизирането им на база на показателите за качество на въздуха. Първата стъпка обаче винаги е да осъзнаем, че имаме проблем, за да започнем да търсим най-доброто решение за отстраняването му.